LADDA UPP ETT JOBB
Generella villkor för tjänsten
Dessa generella villkor tillsammans med de policys relaterade till den tillhandahållna tjänsten och som anges på Urklipps hemsida ger dig information om vad du kan förvänta dig av Urklipps tjänster och utgör ett juridiskt avtal mellan dig som kund och Urklipp.
Bilder och justeringar
Du ansvarar för bilderna du skickar till oss och försäkrar att du har den rätt att använda dem. Ägandet av inskickade och redigerade bilder överförs aldrig till Urklipp. Vi granskar inskickade bilder för olämpligt material och förbehåller oss rätten att avvisa bilder av olika anledningar. De returnerade bilderna anses vara godkända av dig vid nedladdning, om du inte kontaktar oss inom sju (7) dagar med information om eventuella fel du har uppmärksammat med hänvisning till de instruktioner du har lämnat om redigering av bilderna. Vi kommer att korrigera eventuella fel på bilderna och returnera dem till dig med hög prioritet.
Leverans och nedladdning
Vi prioriterar ordrar baserat på önskad leveranstid och kommer att vidta kommersiellt rimliga åtgärder för att leverera din bild inom den begärda tidsramen, men vi garanterar inte att den begärda leveranstiden uppfylls. Du kommer att få ett meddelande via e-post när din beställning är klar för nedladdning och du kan ladda ner bilderna via vår hemsida. Bilderna kommer att raderas från vårt system fjorton (14) dagar efter att du har laddat ner dem och accepterat leveransen.
Annullering av order
En beställning med standard leveranstid på 24 timmar kan avbrytas upp till 1 timme från det att ordern var placerad. En expressorder med antingen 10 eller 4 timmars leveranstid kan avbrytas upp till 30 minuter från det att beställningen placerades.
Betalning
Vi blandar toppmodern teknik och ett globalt team av experter för att leverera on-demand, högkvalitativt arbete. Njut av tillgång till en dedikerad projektledare och ett mångsidigt kreativt team, omfattar varumärke, rörelsegrafik, illustrationer, presentationer, UX, UI, 3D -design, bildredigering och mer - all den expertis ditt företag behöver för att trivas.
Ändringar av tjänster eller villkor
Vi förbehåller oss rätten att när som helst göra ändringar i tjänsterna, företagets policys och dessa villkor. Är ändringarna väsentliga kommer du meddelas innan sådan ändring sker. Meddelanden enligt dessa generella villkor kommer göras tillgängliga på hemsidan eller skickas till din angivna e-postadress.
Ansvarsbegränsning
Urklipp kan inte hållas ansvarigt för förseningar eller brister i fullgörandet av åtaganden enligt dessa bestämmelser, om förseningen eller bristen i fullgörandet orsakas av en händelse utanför vår kontroll. Denna bestämmelse påverkar inte dina lagstadgade rättigheter.
Force majeure
Urklipp kan inte hållas ansvarigt för förseningar eller brister i fullgörandet av åtaganden enligt dessa bestämmelser, om förseningen eller bristen i fullgörandet orsakas av en händelse utanför vår kontroll. Denna bestämmelse påverkar inte dina lagstadgade rättigheter.
Tillämplig lag och tvist
Svensk rätt ska tillämpas på dessa generella villkor. Tvist angående tolkning av dessa generella villkor ska avgöras av svensk allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.
Företagsinformation
Urklipp drivs och ägs av TON Creative Studios AB. Adress: Orgonavägen 35, 175 66 Järfälla. Organisationsnummer: 559029-8450.